برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
once - bit - twice - shy
شبکه مترجمین ایران

once bit twice shy


مارگزیده ازریسمان سیاه وسفیدمی ترسد

once bit twice shy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی once bit twice shy

کلمه : once bit twice shy
املای فارسی : انس بیت تویک شئ‌
اشتباه تایپی : خدزث ذهف فصهزث ساغ
عکس once bit twice shy : در گوگل

آیا معنی once bit twice shy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )