برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

once a thief, always a thief


(یکبار دزد، همیشه دزد) یک خطا موجب خطاهای دیگر می شود

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی once a thief, always a thief

کلمه : once a thief, always a thief
املای فارسی : انس ا تهیف، همیشه تیف
اشتباه تایپی : خدزث ش فاهثب, شمصشغس ش فاهثب
عکس once a thief, always a thief : در گوگل

آیا معنی once a thief, always a thief مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )