برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1378 100 1

on the tip of one's tongue

/ɑn ðə tɪp ʌv wʌnz tʌŋ/ /ɒn ðə tɪp ɒv wʌnz tʌŋ/

معنی کلمه on the tip of one's tongue به انگلیسی

on the tip of one's tongue
• can't think of the answer on command, unable to respond immediately

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی افراسیابی
سرِ زبان بودن ، نوک زبان بودن ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the tip of one's tongue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )