برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1464 100 1

on the rocks


(عامیانه) 1- در معرض نابودی، دستخوش خطر 2- ورشکسته، بی پول 3- (مشروب الکلی) با یخ (ولی بدون افزودن آب)

بررسی کلمه on the rocks

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: in a state of financial ruin.

- His business is on the rocks.
[ترجمه ترگمان] کار او روی صخره‌ها است
[ترجمه گوگل] کسب و کار او در سنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: served with ice cubes.

- bourbon on the rocks
[ترجمه ترگمان] bourbon روی صخره‌ها
[ترجمه گوگل] بوربون در سنگها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه on the rocks در جمله های نمونه

1. I think their marriage is on the rocks.
[ترجمه شیما] گمان کنم از دواج آنها روهواست و به مویی بند است.
|
[ترجمه ترگمان] فکر کنم ازدواج اونها روی صخره‌ها هست
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم که ازدواج آنها روی سنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ship was on the rocks.
[ترجمه ترگمان]کشتی روی صخره‌ها بود
[ترجمه گوگل]کشتی در سنگها بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ship broke up on the rocks.
[ترجمه ترگمان]کشتی از صخره‌ها جدا شد
[ترجمه گوگل]کشتی بر روی سنگ شکسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I can see an eagle's nest on the rocks.
[ترجمه ترگمان]من می‌توانم یک لانه عقاب را روی صخره‌ها ببینم
[ترجمه ...

معنی کلمه on the rocks به انگلیسی

on the rocks
• (beverage) with ice; having financial difficulties; wrecked, ruined

on the rocks را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی خجسته
شرایط ناامن وبحرانی (بدهکاری و...)
حسین اسماعیلی زاد
در شرایط سخت، در شرایط نامساعد
هاتف صادقی
رو هوا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی on the rocks
کلمه : on the rocks
املای فارسی : اون تاه رککس
اشتباه تایپی : خد فاث قخزنس
عکس on the rocks : در گوگل

آیا معنی on the rocks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران