برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - part - of

on the part of

on the part of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهری مدآبادی
made or done by
عاطفه .موسوی
انجام شده توسطه
فرشته
در بخشی از
قاسمی
از سوی
سیمین یاری
از طرف...
jahanaks.blog.ir
از جانب
از سوی
از طرف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the part of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )