برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1461 100 1

on the contrary


برعکس، برخلاف (آنچه که گفته شده)

بررسی کلمه on the contrary

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in contradiction to something already said.
مترادف: antithesis, converse, opposite

- On the contrary, he is innocent!
[ترجمه ترگمان] برعکس، او بی‌گناه است
[ترجمه گوگل] برعکس، او بی گناه است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه on the contrary در جمله های نمونه

1. It wasn't a good thing; on the contrary it was a huge mistake.
[ترجمه ترگمان]چیز خوبی نبود؛ برعکس، اشتباه بزرگی بود
[ترجمه گوگل]این چیز خوبی نبود در مقابل آن یک اشتباه بزرگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It doesn't seem ugly to me; on the contrary, I think it's rather beautiful.
[ترجمه ترگمان]به نظر من که زشت به نظر نمی‌رسد؛ برعکس، فکر می‌کنم نسبتا زیباست
[ترجمه گوگل]این برای من زشت نیست؛ برعکس، من فکر می کنم این خیلی زیبا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You think you are clever; on the contrary, I assure that you are very foolish.
[ترجمه ترگمان]تو فکر می‌کنی که خیلی باهوشی، برعکس، مطمئن باش که خیلی احمقی
[ترجمه گوگل]فکر می کنید که شما هوشمند هستید برعکس، من اطمینان دارم که شما بسیار احمقانه هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's no trouble at all; on the contrary, it will be a great pleasure to help you.
[ترجمه ترگمان]اصلا زحمتی نیست، برعکس، خیلی خوشحال می‌شوم که به تو کمک کنم
...

معنی on the contrary در دیکشنری تخصصی

on the contrary
[ریاضیات] برخلاف، برعکس

معنی کلمه on the contrary به انگلیسی

on the contrary
• opposite of what has been stated

on the contrary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدسعیدکوشنده
برعکس؛ برخلاف
بهزاد ناطق
در مقابل
مریم
Rather
علی دهقانی م
وقتی شما می خواهید چیزی رو نقض کنید این رو به کار می برید به معنی "برعکس"

"I thought you said the film was exciting?" "On the contrary, I nearly fell asleep half way through it"
فکر کنم گفتی فیلم مهجیه ، بر عکس من نزدیک بود که وسطاش خوابم ببره

حتما با عبارت in contrast و تفاوت این دو باهم توجه نمایید.
هاتف صادقی
اتفاقاً برعکس ...
پریسا ناصری
نقطه مقابل این است که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی on the contrary
کلمه : on the contrary
املای فارسی : اون تاه کنترری
اشتباه تایپی : خد فاث زخدفقشقغ
عکس on the contrary : در گوگل

آیا معنی on the contrary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران