برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - clock

on the clock

on the clock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
سر کار، حین کار، حین وظیفه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the clock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )