برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - Farm
شبکه مترجمین ایران

on the Farm

on the Farm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرسا بابادی
در مزرعه
مهرسا بابادی
در مزرعه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی on the Farm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )