برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - one's - head
شبکه مترجمین ایران

on one's head

/ɑn wʌnz hɛd/ /ɒn wʌnz hɛd/

به مسئولیت کسی، جزو وظایف یا گرفتاری های کسی

on one's head را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower


To be on one's head

at one's (own) risk or responsibility

Being one's sole responsibility to bear

To be something that one is personally responsible or to blame for

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی on ones head

کلمه : on one's head
املای فارسی : اون انئس حعیا
اشتباه تایپی : خد خدث'س اثشی
عکس on one's head : در گوگل

آیا معنی on one's head مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )