برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

on one's feet


1- سالم، تندرست 2- آگاه، به هوش 3- ایستاده 4- مستقر، پابرجا 5- بلامقدمه، فی البداهه

معنی عبارات مرتبط با on one's feet به فارسی

(جلوی کسی به نشان تضرع یا احترام) به خاک افتادن

معنی کلمه on one's feet به انگلیسی

on one's feet
• stand up; upright; stable
fall on one's feet
• land upright on one's feet; pull through, surmount or overcome hardship; recover, be rehabilitated
get back on one's feet
• (slang) return to normal life (after being sick or following serious problems)
land on one's feet
• not be injured, land safely

on one's feet را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی on ones feet

کلمه : on one's feet
املای فارسی : اون انئس فیت
اشتباه تایپی : خد خدث'س بثثف
عکس on one's feet : در گوگل

آیا معنی on one's feet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )