برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - it
شبکه مترجمین ایران

on it

on it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
[در پاسخ] همین کار رو می‌کنم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی on it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )