برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1394 100 1

on a voluntary basis


داوطلبانه

معنی کلمه on a voluntary basis به انگلیسی

on a voluntary basis
• without pay, of one's own free will, willingly

on a voluntary basis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی on a voluntary basis
کلمه : on a voluntary basis
املای فارسی : اون ا ولونتری باسیس
اشتباه تایپی : خد ش رخمعدفشقغ ذشسهس
عکس on a voluntary basis : در گوگل

آیا معنی on a voluntary basis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )