برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

old school

/oʊldˈskuːl/ /əʊldskuːl/

مکتب کهن، گروه محافظه کار، گروه سنت گرا

بررسی کلمه old school

اسم ( noun )
• : تعریف: those committed to traditional or established custom.

- a gentleman of the old school
[ترجمه ترگمان] نجیب‌زاده‌ای از استادان قدیم،
[ترجمه گوگل] نجیب زاده مدرسه قدیمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: (hyph.) of or belonging to a an older tradition whose styles, values, customs, or the like are no long current.

- old-school punk
[ترجمه ترگمان] پانک قدیمی مدرسه
[ترجمه گوگل] پان مدرسه قدیمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- old-school craftsmanship
[ترجمه ترگمان] مهارت در مدرسه قدیمی
[ترجمه گوگل] صنایع قدیمی مدرسه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- old-school family values
[ترجمه ترگمان] ارزش‌های خانواده قدیمی
[ترجمه گوگل] ارزش های خانوادگی قدیمی مدرسه
[ترج ...

واژه old school در جمله های نمونه

1. I met an old school friend today.
[ترجمه ترگمان]امروز با یه دوست قدیمی آشنا شدم
[ترجمه گوگل]من امروز یک دوست قدیمی مدرسه را دیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They were old school/college chums.
[ترجمه ترگمان] اونا دوستای قدیمی دوران دانشگاه بودن
[ترجمه گوگل]آنها مدرسه قدیمی / کالج بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I spent the evening with an old school friend.
[ترجمه ترگمان] شب‌رو با یه دوست قدیمی مدرسه گذروندم
[ترجمه گوگل]من شب را با یک دوست قدیمی مدرسه سپری کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I had a vivid dream about my old school.
[ترجمه ترگمان]خواب عمیقی در مورد مدرسه قدیمی خودم داشتم
[ترجمه گوگل]من در مورد مدرسه قدیمی من یک رویا زنده داشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Seeing those old sc ...

معنی عبارات مرتبط با old school به فارسی

(انگلیس) کراوات ویژه ی دانش آموزان هر مدرسه
آدم قدیمی مسلک، محافظه کار، گذشته گرای

معنی کلمه old school به انگلیسی

old school
• old way of doing things, obsolete method
old school tie
• fraternity or friendship between graduates of a certain school
• old school tie refers to the situation in which people who knew each other at public school or university use their positions of influence to help each other; used showing disapproval.

old school را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Slim Jimmy
Old school: مدرسه قدیمی
به رپرها و آهنگ های رپی که در آمریکا تا سال 2000 ادمه داشتند old school (اولد اسکول) می گویند
Zahra
مکتب کهن
هادی مشرقی
قدیمی؛ به سبک قدیم (از مُد افتاده یا مربوط به افکار و نظرات قدیمی)
Figure
سنت گرا، سنتی
A group of people who prefer traditional ideas and doing things like the way they use
d to be done. something close to old-fashioned, but it’s a term with more pride behind it.
یاسی
به معنی قدیمی است و نزدیک به old fashioned . با این تفاوت که پشت old school احساس غرور و افتخار هم نهفته است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی old school

کلمه : old school
املای فارسی : اولد اسکول
اشتباه تایپی : خمی سزاخخم
عکس old school : در گوگل

آیا معنی old school مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )