برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
old - habits - die - hard

old habits die hard


ترک عادت موجب مرض است

old habits die hard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Naser
عادات قدیمی (که مدت بسیار طولانی فرد انها را دارد) به سختی قابل ترک شدن هستند.
Figure
عادت های قدیمی رو به سختی میشه ترک کرد ( نزدیک به مثل فارسی ترک عادت موجب مرض است).
—used to say it is hard to stop doing things that one has been doing for a long time (idiom
I just can't seem to give up smoking، Old habits die hard.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی old habits die hard
کلمه : old habits die hard
املای فارسی : اولد هبیتس دیه هارد
اشتباه تایپی : خمی اشذهفس یهث اشقی
عکس old habits die hard : در گوگل

آیا معنی old habits die hard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )