برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

official

/əˈfɪʃl̩/ /əˈfɪʃl̩/

معنی: صاحب منصب، عالیرتبه، رسمی، موثق و رسمی
معانی دیگر: کارمند، پایه ور، صاحب مقام، دیوان سالار، دیوانگر، افسر (به ویژه افسر پلیس)، مامور عالی رتبه، با تشریفات، طبق مراسم، رسما اعلام شده، از پیش تعیین شده، (بازی های ورزشی) داور، رفری، اداری، وابسته به منصب و شغل، شغلی، (پزشکی - دارو سازی) مجاز برای کاربردهای پزشکی

بررسی کلمه official

اسم ( noun )
• : تعریف: a person who performs a specific function or holds an office in a business organization or a government.
مترادف: functionary, officer
مشابه: administrator, ambassador, appointee, authority, bureaucrat, dignitary, executive, minister, officeholder
صفت ( adjective )
مشتقات: officially (adv.)
(1) تعریف: of or pertaining to an office or position of responsibility or authority.
متضاد: unofficial
مشابه: authoritative, formal, lawful, legitimate, professional, sanctioned, valid

(2) تعریف: appointed by or acting on behalf of an organization or government.
مترادف: authorized
متضاد: unofficial
مشابه: certified, formal

- the official envoy
[ترجمه ترگمان] فرستاده رسمی
[ترجمه گوگل] نماینده رسمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: authorized, formal, and public.
مترادف: formal
متضاد: unofficial
مشابه: authoritative, authorized, customary, definitive, proper, sanctioned, standard, valid

- an official celebration
[ترجمه ترگمان] یک جشن رسمی
[ترجمه گوگل] یک جشن رسمی ...

واژه official در جمله های نمونه

1. official ceremonies
مراسم رسمی

2. official letters
نامه‌های رسمی

3. official responsibilities
مسئولیت‌های اداری

4. an official holiday
تعطیل رسمی

5. an official request
درخواست رسمی

6. an official statement
اعلامیه‌ی رسمی

7. an official welcome to the city
خوشامد گویی به شهر ما طبق تشریفات

8. customs official
مامور گمرک

9. his official designation is "director of internal affairs"
عنوان رسمی او ((مدیر امور داخلی)) است.

10. the official date of this dictionary's publication
تاریخ اعلام شده‌ی نشر این فرهنگ

11. the official guests were received with respectful ceremony
مهمانان رسمی با تشریفات حاکی از احترام پذیرایی شدند.

12. the official seal
مهر رسمی

13. the official totem pole
سلسله مراتب اداری

14. in his official capacity as mayor
...

مترادف official

صاحب منصب (اسم)
officer , official , officiary
عالیرتبه (اسم)
official
رسمی (صفت)
solemn , formal , ceremonious , official , starched , starchy
موثق و رسمی (صفت)
official

معنی عبارات مرتبط با official به فارسی

رئیس دادگاه سر اسقف، دادرس دادگاه روحانی 'n
رسید رسمی
غیررسمی، بیرون ازوظایف اداری
نیم رسمی

معنی official در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] رسمی
[حقوق] رسمی، تشریفاتی، مقام مسؤول، مأمور
[حسابداری] سند رسی
[سینما] نمایش رسمی
[حقوق] مدیر تصفیه، امین منصوب دادگاه
[ریاضیات] ساختار اداری، ساختار رسمی، سازمان رسمی، ساخت سازمان رسمی
[عمران و معماری] بازرس ساختمان
[فوتبال] داور چهارم

معنی کلمه official به انگلیسی

official
• officer; one who holds public office
• formal, ceremonious; issued authoritatively; authorized; holding an office; of or relating to an office or position
• something that is official is approved by the government or by someone else in authority.
• official is used to describe things which are done or used by people in authority as part of their job or position.
• the official reason or explanation for a particular thing is something that is probably incorrect but that people are told because the truth is embarrassing.
• an official is a person who holds a position of authority in an organization.
official announcement
• formal announcement
official apartment
• apartment given to an office holder for the length of his service
official certificate
• certificate authorized by a recognized authority, document issued by a government office
official communique
• official message
official confirmation
• confirmation authorized by a recognized authority, certificate that is signed and in order, document written by the parties involved
official copy
• duplicate which is certified as an exact copy of the original
official declaration
• declaration authorized by the government, statement authorized by a recognized authority
official delegation
• representation from the ruling authorities, representation that is composed of people who hold various official positions
official development assistance
• oda, financial flows provided by governments or aid agencies to developing and underpriv ...

official را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hawzhin
رسمي
MARYAM
مقام رسمی
علی
رسمی
Afsh
عالی رتبه و صاحب منصب
tina
Rules of a place is an official statement that tells what you must do or mustn't do
B.B
اشرافی
سهیلا
تشریفات
دکتر سعیدی
مسئول
L.naz
رسمی،اداری،...
باعرض معذرت فقط محض خنده😉درتلفظ امریکایی😊انگار داره میگه خفه شو😃
اسما
افیشال
محمد
رسمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی official

کلمه : official
املای فارسی : آفیشیال
اشتباه تایپی : خببهزهشم
عکس official : در گوگل

آیا معنی official مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )