برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

official receipt


رسید رسمی

official receipt را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی official receipt
کلمه : official receipt
املای فارسی : آفیشیال رکیپت
اشتباه تایپی : خببهزهشم قثزثهحف
عکس official receipt : در گوگل

آیا معنی official receipt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )