برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

offer one's hand

معنی کلمه offer one's hand به انگلیسی

offer one's hand
• propose marriage

offer one's hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
دست دوستی دراز کردن به سمت کسی
دست دادن با کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی offer one's hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )