برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1428 100 1

offense

/əˈfens/ /əˈfens/

معنی: توهین، حمله، رنجش، دلخوری، تجاوز، یورش، اهانت، گناه، بزه، تقصیر، لغزش، هجوم، قانون شکنی
معانی دیگر: سر پیچی (از قانون یا اصول اخلاقی)، تخلف، تخطی، ناخشنود سازی، رنجیدگی، نا خشنودی، موجب دلخوری، عامل رنجش، تک، تازش، تاخت، مهاجمه، آفند، تعرض، (بازی های ورزشی) خط حمله، گروه حمله، تیم حمله (در برابر: تیم دفاع defense)، (نادر) موجب گناه یا ضلالت، سبب گمراهی یا تخلف، (شخص یا قشون و غیره) متجاوز، تاختگر، تازشگر

بررسی کلمه offense

اسم ( noun )
(1) تعریف: a violation of a law, rule, or standard of conduct; crime, sin, or breach of good conduct.
مترادف: breach, crime, infraction, misdeed, sin, transgression, trespass
مشابه: error, malfeasance, violation

- After the drunk driver's third offense, the judge sent him to jail.
[ترجمه ترگمان] بعد از سومین حمله راننده مست قاضی او را به زندان فرستاد
[ترجمه گوگل] پس از محکومیت سوم شخص راننده، قاضی او را به زندان فرستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She confessed all her offenses to the priest.
[ترجمه ترگمان] او تمام offenses را نزد کشیش اعتراف کرد
[ترجمه گوگل] او همه جرایم او را به کشیش اعتراف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Failing to attend his uncle's funeral was considered an offense by the rest of the family.
[ترجمه ترگمان] شکست دادن به مراسم تدفین عمویش به خاطر توهین به بقیه خانواده محسوب می‌شد
[ترجمه گوگل] عدم حضور در مراسم تشییع جنازه پدر و مادرش، جزء دیگر خانواده ها، جرم محسوب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه offense در جمله های نمونه

1. offense is the best defense
بهترین دفاع حمله است (به دشمن نباید امان داد)

2. an offense against (the principles of) morality
سر پیچی از اصول اخلاقی

3. an offense against god
گناه در برابر خدا

4. no offense but your pants zipper is open!
دلخور نشوید ولی زیپ شلوارتان باز است‌!

5. our offense did not play well
خط حمله‌ی ما خوب بازی نکرد.

6. give offense
دلخور کردن،رنجاندن،گران خاطر کردن

7. take offense
دلخور شدن،رنجیدن،گران خاطر شدن

8. a legal offense
جرم قانونی

9. a pecuniary offense
تخلفی که جریمه‌ی پولی دارد

10. a penal offense
تخلف کیفری

11. don't take offense at my criticism
از انتقاد من آزرده نشو!

12. weapons of offense
جنگ افزارهای آفندی (تدافعی)

13. his behavior gave offense to everyone
رفتار او همه را دلخور کرد.

14. to commit an offense
...

مترادف offense

توهین (اسم)
abuse , contumely , insult , offense , libel , disparagement , flout , vituperation , insolence , aspersion
حمله (اسم)
fit , offense , rush , access , onset , attack , assault , offensive , onslaught , charge , onrush , spell , epilepsy , inroad , hysteria , foray , sally
رنجش (اسم)
pique , offense , acrimony , resentment , annoyance , irritation , dudgeon , bother , vexation , grief , umbrage , displeasure , miff
دلخوری (اسم)
offense , annoyance , offence
تجاوز (اسم)
violation , offense , attack , assault , belligerence , infringement , encroachment , transgression , belligerency , overrun
یورش (اسم)
offense , rush , attack , assault , offensive , onslaught , onrush , raid , pash , pounce , sally , sortie
اهانت (اسم)
contumely , baffle , impertinence , offense , insolence , disrespect , contempt , disdain
گناه (اسم)
offense , blame , transgression , fault , sin , guilt , crime , vice , misdeed , delict , misdemeanor
بزه (اسم)
offense , sin , guilt , crime , misdeed , felony , misdemeanor
تقصیر (اسم)
error , delinquency , offense , fault , guilt , crime , rap
لغزش (اسم)
slip , error , slide , offense , lapse , flounder , gaffe , trip , stumble , slippage , peccadillo
هجوم (اسم)
offense , onset , influx , invasion , inroad , throng , infestation
قانون شکنی (اسم)
offense , offence

معنی عبارات مرتبط با offense به فارسی

بهترین دفاع حمله است (به دشمن نباید امان داد)
دلخور کردن، رنجاندن، گران خاطر کردن
جرم قانونی
دلخور شدن، رنجیدن، گران خاطر شدن

معنی offense در دیکشنری تخصصی

offense
[فوتبال] جرم-تقصیر - مهاجم
[حقوق] تخلف، خلاف، جرم، خطا، بزه
[حقوق] جنایت، جرم کیفری
[حقوق] جرم قابل تعقیب
[حقوق] خلاف
[حقوق] خلاف
[حقوق] جرم جزایی

معنی کلمه offense به انگلیسی

offense
• attack; (sports) side that pursues (rather than defends); misdeed; insult; state of being offended; transgression (also offence)
offense against morality
• violation of the laws meant to uphold moral standards (generally a sexual offense)
capital offense
• crime which is punishable by the death sentence
commission of offense
• perpetration of transgression of the law, execution of crime
commit an offense
• commit a crime, violate the law
committed a serious offense
• committed a serious crime, grossly violated a law
criminal offense
• act committed or omitted in violation of a law
disciplinary offense
• breach of a code of conduct, violation of a code of behavior
flagrant offense
• criminal act which prohibits the offender from ever entering civil service
give offense
• offend, insult, hurt the feelings of
military offense
• violation of a military law
minor offense
• misdemeanor, crime which is not serious
penal offense
• criminal offense, crime which can be punished
premeditated offense
• crime which was planned in advance
prescription of the offense
• end of the period during which is it possible to bring someone to trial for a crime (law)
serious offense
• heinous crime, serious crime, heavy offense, offe ...

offense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریسا فرح بخش
توهین،برخوردن
No offense you:به شنا برنخوره،بدتون نیاد!
Dorsa11
قانون شكني-تجاوز-تخلف-توهين
میلاد علی پور
نقض قانون، بزه، جرم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی offense
کلمه : offense
املای فارسی : آفنس
اشتباه تایپی : خببثدسث
عکس offense : در گوگل

آیا معنی offense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )