برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

off the track

بررسی کلمه off the track

عبارت ( phrase )
• : تعریف: not relevant to the pertinent point or issue; astray.
مترادف: impertinent, irrelevant

- Her remarks were off the track.
[ترجمه ترگمان] Her از جاده خارج شده‌بود
[ترجمه گوگل] اظهارات او از مسیر خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه off the track در جمله های نمونه

1. Don't get off the track, we're looking at this year's figures not last year's.
[ترجمه ترگمان]از جاده خارج نشو، ما داریم به این سال نگاه می‌کنیم
[ترجمه گوگل]مسیر را از دست ندهید، ما در سال جاری به ارقام امسال نمیرسیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I think we're getting off the track here - we're supposed to be discussing our advertising campaign.
[ترجمه ترگمان]من فکر می‌کنم که داریم از مسیر خارج می‌شیم - قرار بود درباره کمپین our بحث کنیم
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم ما از این مسیر پیروی می کنیم - ما قرار است در مورد کمپین تبلیغاتی ما بحث کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He tried to throw police off the track of his lover.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد پلیس را از تعقیب معشوق خود دور کند
[ترجمه گوگل]او سعی کرد پلیس را از مسیر عاشقش بیرون کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Erik Gomas spun off the track when trying to lap Andrew Scott.
[ترجمه ترگمان]اریک Gomas وقتی سعی می‌کرد \"اندرو اسکات\" رو بغل کنه از مس ...

معنی کلمه off the track به انگلیسی

off the track
• away from the path; not on the right course; mistaken
went off the track
• went off the path, veered from his usual direction

off the track را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
در اشتباه بودن
در مسیر غلط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی off the track مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )