برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

off label

off label را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد
استفاده ی بدون مجوز
استفاده از دارو در موقعیت هایی که برای آنها مورد تایید قرار نگرفته
فلاحی
استفاده از داروهایی که هنوز تایید نشده اند
m.javid
بدون تجویز
بدون نسخه
محدثه فرومدی
خارج‌ازدستور، خارج‌ازتجویز
(تجویز دارو برای مصرفی فراتر از مصرف رسمی تاییدشده)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی off label مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )