برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

of consequence

of consequence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
مهم، داری اثر، اثر گذار، برخوردار از اهمیت
Sunflower

of (...) consequence

Something or someone of consequence
is important or valuable


Something or someone is of no consequence or of little consequence
they are not important or valuable
ناهید ر
دارای تبعات منحوس، بدشگون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی of consequence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )