برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1421 100 1

of all people


در میان همه ی افراد (یا چیزها)

معنی کلمه of all people به انگلیسی

of all people
• how strange that it would be this particular person

of all people را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آسا
زمانی بکار می رود که می خواهیم تاکید کنیم، انتظار داریم کسی بیشتر از هر کس دیگری چیزی را بداند یا کاری را بکند.
You,�of all people, should know the answer to this.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی of all people
کلمه : of all people
املای فارسی : اوف الله پپل
اشتباه تایپی : خب شمم حثخحمث
عکس of all people : در گوگل

آیا معنی of all people مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )