برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

odontology

/ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒiː/ /ˌɒdɒnˈtɒlədʒɪ/

معنی: دندان پزشکی، دندان شناسی، مبحی دندان
معانی دیگر: مبحک دندان

بررسی کلمه odontology

اسم ( noun )
مشتقات: odontological (adj.), odontologist (n.)
• : تعریف: the science that deals with teeth and gums, and their development and care.

واژه odontology در جمله های نمونه

1. Purpose:Special for super hard odontology model, available for the model material requiring rigidity and waxiness.
[ترجمه ترگمان]هدف: ویژه برای مدل super سخت، موجود برای مدل مدل که به سختی و waxiness نیاز دارد
[ترجمه گوگل]هدف ویژه برای مدل فوق العاده سخت دندانپزشکی، در دسترس برای مدل مدل مورد نیاز سفتی و waxiness
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Emphasis is placed on forensic pathology, anthropology, odontology and the detection and recovery of human remains.
[ترجمه ترگمان]تاکید بر آسیب‌شناسی پزشکی قانونی، انسان‌شناسی، odontology و کشف و بازیابی بقایای انسانی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]تاکید بر آسیب شناسی پزشکی، انسان شناسی، دندانپزشکی و تشخیص و بازیابی بقای انسان ها قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The utility model belongs to an evacuating device of a porcelain furnace in the odontology.
[ترجمه ترگمان]مدل مصرفی متعلق به دستگاه تخلیه یک کوره چینی در the است
[ترجمه گوگل]مدل ابزار متعلق به دستگاه تخلیه کوره پرسلن در دندانپزشکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When debuting, John-Hoon was the student ...

مترادف odontology

دندان پزشکی (اسم)
dentistry , odontology
دندان شناسی (اسم)
odontology
مبحی دندان (اسم)
odontology

معنی کلمه odontology به انگلیسی

odontology
• principles and structure of teeth; dentistry

odontology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی odontology

کلمه : odontology
املای فارسی : ادنتلگی
اشتباه تایپی : خیخدفخمخلغ
عکس odontology : در گوگل

آیا معنی odontology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )