برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

odin

/ˈodən/ /odin/

معنی: خدای خدایان، خدای روز چهارشنبه
معانی دیگر: (اسطوره ی نورس) اودین (خدای هنر و فرهنگ و جنگ و مردگان)، افسانه اسکاندیناوی خدای خدایان

بررسی کلمه odin

اسم ( noun )
• : تعریف: in Scandinavian mythology, the supreme god, and the god of war, death, wisdom, and poetry.

واژه odin در جمله های نمونه

1. This is the project of Odin Corporation, a new start-up company in Manhattan, Kansas.
[ترجمه ترگمان]این پروژه شرکت Odin، یک شرکت تازه‌تاسیس در منهتن، کانزاس است
[ترجمه گوگل]این پروژه شرکت Odin، یک شرکت راه اندازی جدید در منهتن، کانزاس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One-eyed Odin replied that in his own experience the giants were a tough lot.
[ترجمه ترگمان]یک چشم اودین به او جواب داد که در تجربه خودش، غول‌ها خیلی قوی هستند
[ترجمه گوگل]یک چشم اودین پاسخ داد که غول ها در تجربه خود بسیار سخت بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Odin, Father of Victory, said the runes on his own Ulfberht axe.
[ترجمه ترگمان]رونی با تبر تیشه دار خود گفت: اودین، پدر پیروزی
[ترجمه گوگل]اودین، پدر پیروزی، گفت: رونز در محور اولفبرت خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Odin says that none may escape his destiny, especially those who live by the sword.
[ترجمه ترگمان]اودین می‌گوید که هیچ‌کس نمی‌تواند از سرنوشت او فرار کند، به خصوص کسانی که با شمشیر زندگی می‌کنند
[ترجم ...

مترادف odin

خدای خدایان (اسم)
odin
خدای روز چهارشنبه (اسم)
odin , woden

معنی کلمه odin به انگلیسی

odin
• supreme scandinavian deity and creator of the cosmos (norse mythology)

odin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی odin

کلمه : odin
املای فارسی : الدین
اشتباه تایپی : خیهد
عکس odin : در گوگل

آیا معنی odin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )