برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

oddly enough


عجیب است که، جالب اینکه، از عجایب است که

واژه oddly enough در جمله های نمونه

1. Oddly enough, I, too, met him yesterday.
[ترجمه ترگمان]عجیب است که من هم دیروز او را دیدم
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی عجیب و غریب، من نیز دیروز او را دیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Oddly enough, the most expensive tickets sold fastest.
[ترجمه ترگمان]به اندازه کافی عجیبه، گرون ترین بلیط به سرعت فروخته میشه
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی عجیب و غریب، گران ترین بلیط فروخته سریعترین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Oddly enough, someone asked me the same question only yesterday.
[ترجمه ترگمان]عجیبه، یه نفر همین سوال رو دیروز ازم پرسید
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی عجیب و غریب، کسی فقط از دیروز سوال مشابهی را پرسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Oddly enough, we were just talking about the same thing.
[ترجمه ترگمان]عجیبه، ما داشتیم راجع به یه چیز حرف می‌زدیم
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی عجیب و غریب، ما فقط در مورد همان چیزی صحبت کردیم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه oddly enough به انگلیسی

oddly enough
• surprisingly, interestingly

oddly enough را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرعلی ماز
در کمال تعجّب، با کمال تعجّب، عجیب است که، به طور عجیبی، شاید باورتان نشود ولی، جالب است که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oddly enough

کلمه : oddly enough
املای فارسی : اددلی اناف
اشتباه تایپی : خییمغ ثدخعلا
عکس oddly enough : در گوگل

آیا معنی oddly enough مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )