برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

odd number


معنی: طاق
معانی دیگر: عدد طاق، شماره فرد

واژه odd number در جمله های نمونه

1. There's an odd number of candidates.
[ترجمه ترگمان]تعداد زیادی کاندیدا وجود دارد
[ترجمه گوگل]تعداد نامزدهای زیادی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can't play the game with an odd number of players.
[ترجمه ترگمان]تو نمی‌تونی بازی رو با یه عده آدم عجیب و غریب بازی کنی
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید با تعداد عجیب بازیکنان بازی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An odd number of classes provides a neutral mid-point.
[ترجمه ترگمان]تعداد زیادی از کلاس‌ها یک نقطه میانی خنثی را ارایه می‌کنند
[ترجمه گوگل]تعداد عجیب و غریب از کلاس ها یک نقطه نیمه خنثی را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Three is an odd number.
[ترجمه N] سه یک عدد فرد است|
...

مترادف odd number

طاق (اسم)
roof , tent , welkin , arch , vault , cupola , dome , odd number , big top , one piece

معنی odd number در دیکشنری تخصصی

[نساجی] عدد فرد
[ریاضیات] عدد فرد، طاق
[آمار] عدد فرد

معنی کلمه odd number به انگلیسی

odd number
• number which leaves a remainder of one when divided by two

odd number را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی odd number

کلمه : odd number
املای فارسی : آدد نامبر
اشتباه تایپی : خیی دعئذثق
عکس odd number : در گوگل

آیا معنی odd number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )