برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

ocarina

/ˌɒkəˈriːnə/ /ˌɒkəˈriːnə/

معنی: نوعی الت موسیقی شبیه نای
معانی دیگر: (آلت موسیقی بادی) اوکارینا

بررسی کلمه ocarina

اسم ( noun )
• : تعریف: a small wind instrument that has a small mouthpiece and finger holes, is shaped somewhat like an elongated potato, and produces soft, hollow sounds.

واژه ocarina در جمله های نمونه

1. Play a fully functional ocarina, an ancient musical instrument.
[ترجمه ترگمان]یک ابزار موسیقی کاملا تابعی را نمایش دهید، یک ابزار موسیقی قدیمی
[ترجمه گوگل]بازی کاملا سازگار با Ocarina، ساز موزیکال باستانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Youhui smashes Xiaoxuan's ocarina on purpose in a bid to attract Qingxiang's attention.
[ترجمه ترگمان]Youhui به هدف ضربه می‌زند تا توجه مردم را جلب کند
[ترجمه گوگل]شما می توانید Ocarina Xiaoxuan را به هدف مورد نظر خود به منظور جذب Qingxiang توجه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Larger air window of Ocarina will increase the frequency of basic sound.
[ترجمه ترگمان]پنجره هوای بزرگ‌تر of فرکانس صدای پایه را افزایش می‌دهد
[ترجمه گوگل]پنجره هوا بزرگتر Ocarina فرکانس صدای پایه را افزایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm really grateful for your presentation and the ocarina .
[ترجمه ترگمان]من واقعا از معرفی شما و ocarina سپاسگزار هستم
[ترجمه گوگل]من واقعا از ارائه و اوکارین ت ...

مترادف ocarina

نوعی الت موسیقی شبیه نای (اسم)
ocarina

معنی کلمه ocarina به انگلیسی

ocarina
• small musical wind instrument having eight finger holes and a protruding mouthpiece with an elongated oval shape

ocarina را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
نوعی فلوت..

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ocarina

کلمه : ocarina
املای فارسی : اکرینا
اشتباه تایپی : خزشقهدش
عکس ocarina : در گوگل

آیا معنی ocarina مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )