برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

obvious conclusion

معنی کلمه obvious conclusion به انگلیسی

obvious conclusion
• most logical deduction, decision which results in a natural manner

obvious conclusion را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی obvious conclusion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )