برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

obversely


بشکل تخم مرهوارونه

obversely را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی obversely

کلمه : obversely
املای فارسی : ابورسلی
اشتباه تایپی : خذرثقسثمغ
عکس obversely : در گوگل

آیا معنی obversely مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )