برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1357 100 1

obtainable

/əbˈteɪnəbl̩/ /əbˈteɪnəbl̩/

معنی: قابل حصول، بدست اوردنی

بررسی کلمه obtainable

صفت ( adjective )
• : تعریف: able to be obtained.
متضاد: unobtainable
مشابه: accessible, procurable

- Certain foods were obtainable during the war, but others were not.
[ترجمه ترگمان] بعضی از غذاها در طول جنگ قابل تهیه بودند، اما برخی دیگر این طور نبودند
[ترجمه گوگل] بعضی غذاها در طول جنگ قابل دسترسی بود، اما دیگران نبودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه obtainable در جمله های نمونه

1. friendship is not obtainable through money
دوستی از راه پول بدست نمی‌آید.

2. skills are not obtainable through inheritance
مهارت‌ها را نمی‌شود از راه توارث به دست آورد.

3. Our product is obtainable in all computer shop.
[ترجمه ترگمان]محصول ما در همه فروشگاه‌های کامپیوتر قابل‌دستیابی است
[ترجمه گوگل]محصول ما در تمام فروشگاه های کامپیوتری قابل دسترسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Is that cassette still obtainable?
[ترجمه ترگمان]هنوز cassette؟
[ترجمه گوگل]آیا کاست هنوز قابل دسترسی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Full details are obtainable from any post office.
[ترجمه ترگمان]جزئیات کامل از هر اداره پست قابل‌دستیابی هستند
[ترجمه گوگل]جزئیات کامل از هر اداره پست قابل دسترسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Information on the subject is easily obtainable on the Internet.
...

مترادف obtainable

قابل حصول (صفت)
acquirable , obtainable , procurable
بدست اوردنی (صفت)
attainable , acquirable , obtainable , procurable

معنی کلمه obtainable به انگلیسی

obtainable
• able to be obtained; able to be purchased or gained; able to be achieved (about a dream or a goal)
• something that is obtainable can be obtained.

obtainable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه
available= obtainable
فواد بهشتی
دست یافتنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی obtainable
کلمه : obtainable
املای فارسی : ابتینبل
اشتباه تایپی : خذفشهدشذمث
عکس obtainable : در گوگل

آیا معنی obtainable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )