برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

obstreperously


با هیاهو، خودسرانه

معنی کلمه obstreperously به انگلیسی

obstreperously
• in an obstreperous manner; loudly, boisterously, unrestrainedly

obstreperously را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی obstreperously

کلمه : obstreperously
املای فارسی : ابسترپروسلی
اشتباه تایپی : خذسفقثحثقخعسمغ
عکس obstreperously : در گوگل

آیا معنی obstreperously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )