برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

obsess over

obsess over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سهیل
رو یه موضوعی کلید کردن -وقت زیاد روی چیزی گذاشتن
what are you obsessing over? (رو چی کلید کردی؟)
(برادرم توی تیپ ظاهریش نسبت به من وقت بیشتری میزاره) My brother obsesses over how he looks way more than I do
غزال سرخ
روی موضوعی قفل کردن
توی موضوعی گیر کردن
به موضوعی گیر دادن و دنبالش رفتن
غزال سرخ
to think about something or someone much more than is necessary or sensible لانگمن

به چیزی بیش از حد فکر کردن
Mahdi
Catch up on
حساس شدن درباره موضوع
Seyyedalith
قفلی زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی obsess over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )