برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

obligee

/ˌɑːbləˈdʒiː/ /ˌɒblɪˈdʒiː/

معنی: بستانکار، راهن، متعهدله
معانی دیگر: مضمون له

واژه obligee در جمله های نمونه

1. Article 72 An obligee may reject the obligor's partial performance, except where such partial performance does not harm the obligee's interests.
[ترجمه ترگمان]ماده ۷۲ یک obligee ممکن است عملکرد نسبی obligor را رد کند، به جز مواردی که چنین عملکرد بخشی به منافع obligee آسیب نمی‌رساند
[ترجمه گوگل]ماده 72 مأمور میتواند عملکرد جزئی واجد شرایط را رد کند، مگر آنکه این عملکرد جزئی منافع مامور را آسیب نبیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The obligee may assert against the new obligor all its rights to payment or other performance under the contract in account of the obligation transferred.
[ترجمه ترگمان]The ممکن است بر علیه obligor جدید تمام حقوق خود برای پرداخت یا عملکرد دیگر تحت قرارداد به حساب سپرده شده تاکید کند
[ترجمه گوگل]مأمور میتواند در برابر وفاداری جدید، تمامی حقوق خود را برای پرداخت و یا عملکرد دیگر تحت قرارداد در حساب تعهد منتقل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Article 5 Where an obligee to compensation brings a lawsuit against some of the joint tortfeasors, the people's court shall add other joint tortfeasors as joint defendants.
[ترجمه ترگمان]ماده ۵ در جاییکه an برای جبران خسارت علیه برخی از the مشترک اقامه دعوی می‌کند، دادگاه مردم باید سایر tortfeasors مشترک را به عنوان متهمان مشترک اضافه کند
[ترجمه گوگل] ...

مترادف obligee

بستانکار (اسم)
creditor , obligee
راهن (اسم)
obligee , mortgager , mortgagor
متعهدله (اسم)
obligee , promisee , warrantee

معنی obligee در دیکشنری تخصصی

obligee
[حقوق] متعهد له، مضمون له، بستانکار

معنی کلمه obligee به انگلیسی

obligee
• receiver of a bond (law); person to whom something is owed (through a contract)

obligee را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی obligee

کلمه : obligee
املای فارسی : ابلیگی
اشتباه تایپی : خذمهلثث
عکس obligee : در گوگل

آیا معنی obligee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )