برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1424 100 1

objectives

واژه objectives در جمله های نمونه

1. the broad policy objectives of the government
هدف‌های کلی سیاست خارجی دولت

2. to state one's objectives
هدف‌های خود را گفتن

3. this project has two objectives
این طرح دو منظور دارد.

معنی objectives در دیکشنری تخصصی

Objectives
[حسابداری] اهداف
[حسابداری] هدفهای جداگانه یا متناقض
[ریاضیات] اهداف کیفیتی

معنی کلمه objectives به انگلیسی

management by objectives
• method of management which sets goals and assignments and determines dates for their completion

objectives را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
علمی و بدون نظر خصوصی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی objectives مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )