برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

objection

/əbˈdʒekʃn̩/ /əbˈdʒekʃn̩/

معنی: ایراد، اعتراض، مخالفت، عدم توافق، استدلال مخالف
معانی دیگر: ناخشنودی، بد آمدن، تنفر، پادی، واسرنگیدن، چخیدن، پرخاش

بررسی کلمه objection

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or an instance of objecting.
مترادف: disapproval, opposition, protestation, remonstrance
مشابه: contradiction, demur, disagreement, disapprobation, dissension, exception, kick, reservation

(2) تعریف: a comment or statement presented in opposition or disagreement.
مترادف: counterargument, dissent, protest, rebuttal
مشابه: contradiction, defense, demur, demurrer, exception, kick, protestation, remonstrance

(3) تعریف: a cause or reason for objecting.
مترادف: criticism, exception, grievance
مشابه: beef, cavil, challenge, complaint, kick

واژه objection در جمله های نمونه

1. your objection is not relevant
اعتراض شما وارد نیست.

2. have objection
مخالف بودن

3. her father's objection was their only obstacle
مخالفت پدر دختر یگانه مانع آنها بود.

4. their parents' objection did not diminish the ardor of their love
مخالفت والدین حرارت عشق آنان را کم نکرد.

5. france withdrew its objection to the treaty
فرانسه از مخالفت خود با آن قرارداد صرفنظر کرد.

6. he dropped his objection
او دست از مخالفت برداشت.

7. he noted his objection on the margin of the letter
او مخالفت خود را در حاشیه‌ی نامه نوشت.

8. i respectfully take objection to your honor's ruling
با کمال احترام نسبت به آنچه که فرمودید مراتب اعتراض خود را تقدیم می‌دارم.

9. no breath of objection was heard
هیچ زمزمه‌ی مخالفتی شنیده نشد.

10. he kept asserting his objection
او مرتبا مخالفت خود را اعلام می‌داشت.

11. she married hassan despite his father's objection
علیرغم مخالفت پدرش با حسن ازدواج کرد.

12. his designation as the leader of the party occasioned ...

مترادف objection

ایراد (اسم)
induction , quotation , adduction , objection
اعتراض (اسم)
objection , animadversion , protest , defiance , protestation , exception , remonstrance
مخالفت (اسم)
resistance , gainsay , objection , contrast , antagonism , contrariness , defiance , opposition , disagreement , disaccord , repugnance , contradiction , contrariety , nonconformity , dissidence
عدم توافق (اسم)
objection , discord , disagreement , disaccord , odds , discordance , disparity , discrepancy , disconformity , disharmony , dissension , dissidence , irreconcilability
استدلال مخالف (اسم)
objection

معنی کلمه objection به انگلیسی

objection
• act of objecting; opposition; appeal; denial; protest
• if you make or raise an objection to something, you say that you do not approve of it.
• if you have no objection to something, you do not disapprove of it.
objection overruled
• the court does not accept the reservation that was raised by one of the parties
objection sustained
• the court adopts the reservation that was raised by one of the parties
categoric objection
• emphatic protest, absolute opposition, unequivocal disapproval
conscientious objection
• refusal to serve in the military on moral or religious grounds; noncompliance on moral or religious grounds
expressed no objection
• did not show or voice opposition, did not protest or disapprove
expressed objection
• voiced opposition, protested, disapproved, complained
no objection
• not against, no problem with
raised an objection
• voiced his objection, said his opinion against the matter at hand, verbally expressed his dissatisfaction

objection را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
هدفمند
میلاد علی پور
اعتراض وکیل مدافع در دادگاه
میثم علیزاده
ایراد
● در دادگاه نیز اگر وکیلی به پاره ای از سخنان اعتراض داشته باشد با گفتن این کلمه در واقع می گوید" اعتراض دارم!"
حیات مبارکی
A state of disagreement
استدلال مخالف
پروین
نارضایتی (مشتری)
مظاهر بابائی سیاهکلرودی
اعتراض دارم.( در دادگاه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی objection

کلمه : objection
املای فارسی : آبجکشن
اشتباه تایپی : خذتثزفهخد
عکس objection : در گوگل

آیا معنی objection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )