برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

obbligato

/ˌɒblɪˈɡɑːtoʊ/ /ˌɒblɪˈɡɑːtəʊ/

(موسیقی) حذف نشدنی، مهم، حیاتی

بررسی کلمه obbligato

صفت ( adjective )
• : تعریف: not to be left out; obligatory (used of a musical part or accompaniment that is considered prominent but usu. ornamental).
اسم ( noun )
حالات: obbligati, obbligatos, obligati, obligatos
• : تعریف: an obbligato musical part or accompaniment.

واژه obbligato در جمله های نمونه

1. Rather, the guitar and drum set seem like obbligato instruments, threading their way through the varied and highly imaginative texture.
[ترجمه ترگمان]در عوض، گیتار و درام مثل ابزار obbligato به نظر می‌رسند و مسیر خود را از طریق بافت فرسوده و بسیار تخیلی تغییر می‌دهند
[ترجمه گوگل]در عوض، مجموعه گیتار و درام به نظر می رسد مانند ابزار obbligato، راه خود را از طریق بافت متنوع و بسیار تخیلی راه می اندازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A smaller instrumentation is adopted with English Horn obbligato (as if a shadow of the storyteller). In Part II, the singer 'jumps out' from being a storyteller and becomes the fisherman himself.
[ترجمه ترگمان]یک ابزار smaller کوچک‌تر با هورن obbligato انگلیسی (مثل سایه‌ای از storyteller)به کار می‌رود در بخش دوم، خواننده از یک نقال بیرون می‌پرد و خود ماهیگیر می‌شود
[ترجمه گوگل]ابزار کوچکتر با انگشت شفاف انگلیسی (به عنوان یک سایه داستان افسانه ای) به کار رفته است در قسمت دوم، خواننده 'جهش' را از داستان داستانگویی و تبدیل به ماهیگیر خود می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A song with a flute obbligato.
[ترجمه ترگمان] یه آهنگ با یه فلوت
[ترجمه گوگل]یک ترانه با یک فلاکت obbligato
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

معنی کلمه obbligato به انگلیسی

obbligato
• requirement; obligatory musical accompaniment

obbligato را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی obbligato

کلمه : obbligato
املای فارسی : اببلیگتو
اشتباه تایپی : خذذمهلشفخ
عکس obbligato : در گوگل

آیا معنی obbligato مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )