برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

obadiah

/ˌobəˈdaɪə/ /ˌobəˈdaɪə/

اسم خاص مذکر، کتاب عوبدیای نبی

بررسی کلمه obadiah

اسم ( noun )
(1) تعریف: according to the Old Testament, a minor Hebrew prophet.

(2) تعریف: the book of the Old Testament that bears his name.

معنی کلمه obadiah به انگلیسی

obadiah
• prophet of the sixth century (biblical); shortest book of the bible containing the prophecies of obadiah; male first name (hebrew)

obadiah را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی obadiah

کلمه : obadiah
املای فارسی : ابدیه
اشتباه تایپی : خذشیهشا
عکس obadiah : در گوگل

آیا معنی obadiah مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )