برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

oats


جودوسر، جو برهنه، جو صحرایی

واژه oats در جمله های نمونه

1. feel one's oats
(خودمانی) 1- سر حال بودن،سر کیف بودن 2- احساس اهمیت کردن

2. sow one's wild oats
(در جوانی) عیش و عشرت کردن،ادل و بدل کاری کردن

3. sow one's wild oats
در ایام جوانی عیاشی و هرزگی کردن (و سپس عیال‌وار شدن)

4. The farmers are working on the fields of oats.
[ترجمه ترگمان]کشاورزان روی مزارع جو کار می‌کنند
[ترجمه گوگل]کشاورزان در زمینه جو دوسر کار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Oats provide good, nutritious food for horses.
[ترجمه ترگمان]Oats غذای خوب و مغذی برای اسب‌ها فراهم می‌کنند
[ترجمه گوگل]اوت غذای خوب و مغذی برای اسب ها را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The main crops were oats and barley.
[ترجمه ترگمان]محصول اصلی جو و جو بود
[ترجمه گوگل]محصولات اصلی جو دو سر و جو بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Give the horse some oats. ...

معنی عبارات مرتبط با oats به فارسی

(خودمانی) 1- سر حال بودن، سر کیف بودن 2- احساس اهمیت کردن
جو دوسر نیمه کوبیده، جو پوست کنده
(در جوانی) عیش و عشرت کردن، ادل و بدل کاری کردن، در ایام جوانی عیاشی و هرزگی کردن (و سپس عیال وار شدن)
(گیاه شناسی) یولاف خودرو، یولاف پوچ، جو دو سر پوچ، گندم کاهو، یولاف وحشی (uvularia sessilifolia از خانواده ی lily و fatua avena که هر دو بومی امریکای شمالی هستند) (wildoat هم می گویند)

معنی کلمه oats به انگلیسی

oats
• crushed hulled oats
sow one's wild oats
• live recklessly and self-indulgently

oats را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hassan ghorbani
جو دو سر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oats

کلمه : oats
املای فارسی : اتس
اشتباه تایپی : خشفس
عکس oats : در گوگل

آیا معنی oats مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )