برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

oarsman

/ˈɔːrzmən/ /ˈɔːzmən/

معنی: پارو زن مسابقات قایقرانی، پارو زن
معانی دیگر: پارو زن (به ویژه کسی که در مسابقه ی قایقرانی پارو می زند)

بررسی کلمه oarsman

اسم ( noun )
حالات: oarsmen
مشتقات: oarsmanship (n.)
• : تعریف: someone who rows a boat.

واژه oarsman در جمله های نمونه

1. We had to admire his prowess as an oarsman / his rowing prowess.
[ترجمه ترگمان]ما باید شجاعت او را به عنوان پارو بزنی و شجاعت او تحسین می‌کردیم
[ترجمه گوگل]ما مجبور بودیم توانایی خود را به عنوان یک عصای دست و پا زدن و توانایی قدم زدنش تحسین کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was complimented on his prowess as an oarsman.
[ترجمه ترگمان]از شجاعت او به عنوان پارو بزنی تعریف و تمجید می‌کرد
[ترجمه گوگل]او بر اساس توانایی او به عنوان خیاطی عمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This oarsman says it took a bite out of his blade.
[ترجمه ترگمان]این پارو بزنی می‌گوید که از تیغ او گاز بگیرد
[ترجمه گوگل]این خورشید می گوید که آن را از تیغه خود بیرون کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A first-rate swimmer and skilful oarsman, he loved the river as another might love a turbulent and demanding woman.
[ترجمه ترگمان]پارو بزن اول و ماهرانه پارو بزن، رودخانه را دوست داشت، زیرا یک زن دیگر ممکن بود زنی آشفته و پر توقع را دوست داشته باشد
[ترجمه گ ...

مترادف oarsman

پارو زن مسابقات قایقرانی (اسم)
oarsman
پارو زن (اسم)
oarsman , rower

معنی کلمه oarsman به انگلیسی

oarsman
• one who rows (especially on a rowing team), boat rower
• an oarsman is someone who rows, especially in a racing boat.

oarsman را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی oarsman

کلمه : oarsman
املای فارسی : ارسمن
اشتباه تایپی : خشقسئشد
عکس oarsman : در گوگل

آیا معنی oarsman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )