برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

oarfish

بررسی کلمه oarfish

اسم ( noun )
حالات: oarfish, oarfishes
• : تعریف: any of several large slender ocean fish, ranging in length from about twelve to almost thirty feet, that have a dorsal fin along the entire length of the back and a red-tipped, manelike crest at the back of the head.

واژه oarfish در جمله های نمونه

1. Oarfish have a small mouth and no teeth.
[ترجمه ترگمان]Oarfish دهان کوچک دارند و دندان ندارند
[ترجمه گوگل]Oarfish دهان کوچک و دندان ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The oarfish is an experiement subject.
[ترجمه ترگمان]oarfish یک سوژه experiement است
[ترجمه گوگل]ماهی قزل آلا یک موضوع آزمایشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fisherman cast the net and caught an oarfish .
[ترجمه ترگمان]ماهیگیر تور را باز کرد و an را گرفت
[ترجمه گوگل]ماهیگیر شبکه را بازی می کند و ماهی را می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The fish, which has since been sent to a museum where a scientist is examining it, is called an oarfish .
[ترجمه ترگمان]این ماهی که از آن زمان به موزه فرستاده شده‌است که در آن دانشمند به بررسی آن می‌پردازد، an نام دارد
[ترجمه گوگل]ماهی، که از آن زمان به یک موزه منتقل شده است که یک دانشمند آن را بررسی می کند، نامیده می شود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه oarfish به انگلیسی

oarfish
• long thin silvery fish with a bright red back fin (from the family regalecidae)

oarfish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

id
پارو ماهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی oarfish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )