برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

oakland

/ˈoklənd/ /ˈoklənd/

شهر اوکلند (در نزدیکی سانفرانسیسکو - امریکا)

واژه oakland در جمله های نمونه

1. The winner will face the Oakland A's in the playoffs this weekend.
[ترجمه ترگمان]برنده در پایان این هفته با تیم اوکلند در بازی‌های حذفی روبرو خواهد شد
[ترجمه گوگل]این برنده با Oakland A در این آخر هفته بازی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Yet Oakland were also supposed to wipe the floor with Los Angeles a year ago.
[ترجمه ترگمان]با این حال او کلند قصد داشت یک سال پیش زمین را با لس‌آنجلس پاک کند
[ترجمه گوگل]با این حال، اوکلند نیز قرار بود سال پیش در لس آنجلس پاکسازی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Oakland launched such a law just months before the high-rise massacre.
[ترجمه ترگمان]او اوکلند را فقط چند ماه قبل از کشتار بالا راه‌اندازی کرد
[ترجمه گوگل]اوکلند چند ماه قبل از قتل عام بالا رفت و چنین قانونی را راه اندازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Oakland promptly coasted to a 34-13 victory, its first road win since Nov. 199
[ترجمه ترگمان]او در سال ۱۹۹ به نتیجه ۳۴ - ۱۳ دست یافت اولین پیروزی این تیم از ماه نوامبر ۱۹۹ بار بود
...

معنی کلمه oakland به انگلیسی

oakland
• city in california (usa) located on the san francisco bay opposite san francisco; city in northeastern new jersey (usa)

oakland را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oakland

کلمه : oakland
املای فارسی : اوکلند
اشتباه تایپی : خشنمشدی
عکس oakland : در گوگل

آیا معنی oakland مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )