برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

oaken

/ˈoʊkən/ /ˈəʊkən/

معنی: بلوطی، ساخته شده از چوب بلوط
معانی دیگر: بلوط سان، بلوط مانند

واژه oaken در جمله های نمونه

1. By the central pole stood a great oaken chest, three feet high and as long as a man.
[ترجمه ترگمان]کنار قطب مرکزی یک صندوق چوبی بزرگی قرار داشت که سه پا ارتفاع داشت و تا زمانی که یک مرد بود
[ترجمه گوگل]با قطب مرکزی یک سینه بلوط بزرگ، سه پا بالا و تا زمانی که یک مرد بود ایستاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A couple of bullets split the heavy oaken door, before it shook under the onslaught of the enemy ram.
[ترجمه ترگمان]چند گلوله از در چوبی سنگین چوب بلوط جدا شدند و قبل از اینکه حمله به دژ کوب دشمن شروع شود به لرزه افتاد
[ترجمه گوگل]دو تا از گلوله ها درون بلوط سنگین را تقسیم کرد، پیش از آن که تحت حمله ی خلبان دشمن تکان خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ceiling had arched oaken beams.
[ترجمه ترگمان]سقف از تیره‌ای چوبی سقف بلند شده بود
[ترجمه گوگل]سقف تیرهای بلوط پیچیده شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The new King's Hand was seated on an oaken throne carved in the shape of a hand an absurd vanity his lordship had produced the day Ser Kevan agreed to grant him the office he coveted.
...

مترادف oaken

بلوطی (صفت)
oaken
ساخته شده از چوب بلوط (صفت)
oaken

معنی کلمه oaken به انگلیسی

oaken
• made out of wood from the oak tree
• oaken means made of wood that comes from an oak tree; a literary word.

oaken را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oaken

کلمه : oaken
املای فارسی : اکن
اشتباه تایپی : خشنثد
عکس oaken : در گوگل

آیا معنی oaken مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )