برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Owens Creativity Test

Owens Creativity Test را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
آزمون خلاقیت اونز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Owens Creativity Test مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )