برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

Overwork

/ˌoʊvəˈwɜːk/ /ˌəʊvəˈwɜːk/

بیش از حد کار کشیدن از، بیش از حد به کار بردن، هیجان زده کردن، عصبی کردن، کار سخت، کار دشوار، سخت کار کردن، کارزیاد دادن به، کارزیاد از گرده کسی کشیدن، خسته کردن

بررسی کلمه Overwork

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: overworks, overworking, overworked
(1) تعریف: to cause to work too many hours; exhaust with labor.
مشابه: drive

(2) تعریف: to use or depend on (a word, phrase, or idea) too often.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to work more than is reasonable or healthy.
اسم ( noun )
• : تعریف: work in excess of fair or healthy amounts.

واژه Overwork در جمله های نمونه

1. to overwork a horse
از اسب زیادی کار کشیدن

2. to overwork an excuse
بهانه‌ای را مکرر به کار بردن

3. his illness was due to overwork
بیماری او به خاطر کار زیاد بود

4. They were bogged down by overwork.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در اثر کار زیاد فرو رفتند
[ترجمه گوگل]آنها توسط کارهای بیشماری خراب شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You'll become ill if you continue to overwork.
[ترجمه ترگمان]اگر به کار زیاد ادامه بدهی مریض خواهی شد
[ترجمه گوگل]اگر به کار خود ادامه دهید، بیمار خواهید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She was worn down by overwork.
[ترجمه ترگمان]او با کار زیاد خسته و کوفته شده بود
[ترجمه گوگل]او توسط کارهای بیشماری پوشیده شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. His health was weakened by overwork.
...

معنی کلمه Overwork به انگلیسی

overwork
• excessive work; overexertion
• overexert, work too hard; cause to work too hard; decorate an entire surface; overuse
• if you are overworking or are overworked, you are working too hard. verb here but can also be used as an uncount noun. e.g. ...a body made weak through undernourishment and overwork.
• if you overwork something, you use it too much.

Overwork را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سمیرا ق
فعالیت بیش از حد
سید عبدالوهاب گراوند تبریزی اصل یانچشمه
خرکاری کردن!
بهار ابراهیمی
بیش از اندازه کار سخت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی overwork

کلمه : overwork
املای فارسی : اورورک
اشتباه تایپی : خرثقصخقن
عکس overwork : در گوگل

آیا معنی Overwork مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )