برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Overseeing

Overseeing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
زیر نظر داشتن، نظارت کردن
محمدمهدی ابراهیمی
overseeing tourism نظارت بر جهانگردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Overseeing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )