برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1499 100 1
شبکه مترجمین ایران

Overlap fault | thrustfault | thrustfault

معنی Overlap fault | thrustfault | thrustfault در دیکشنری تخصصی

Overlap fault | thrustfault | thrustfault
[زمین شناسی] گسل همپوشانی (الف) ، گسل معکوس (thrustfault) یا روراندگی (ب) ساختار گسلی که چینه های جابجا شده توسط آن بر روی یکدیگر قرار گرفته اند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Overlap fault | thrustfault | thrustfault مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )