برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1702 100 1
شبکه مترجمین ایران

Over The Shoulder Tow Shots

معنی Over The Shoulder Tow Shots در دیکشنری تخصصی

[سینما] تصویر دوتایی از روی شانه

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Over The Shoulder Tow Shots مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )