برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

Over Expose


زیاد روشنایی دادن

معنی Over Expose در دیکشنری تخصصی

[سینما] بیش از حد نور دیدن فیلم

Over Expose را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی over expose

کلمه : over expose
املای فارسی : اور اخپس
اشتباه تایپی : خرثق ثطحخسث
عکس over expose : در گوگل

آیا معنی Over Expose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )