برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

Out Door Shot

معنی Out Door Shot در دیکشنری تخصصی

Out Door Shot
[سینما] نمای خارجی

Out Door Shot را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Out Door Shot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )