برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Organizational project management

Organizational project management را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
OPM
مدیریت پروژه سازمانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Organizational project management مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )